Kozmetički salon u centru Beograda

+381 64 300 30 51 info@pureandbeauty.rs

Zaštita privatnosti

Vaša privatnost od izuzetne je važnosti za naše poslovanje.

Korištenje naše stranice je slobodno i u skladu sa dokumentima o opštim uslovima korištenja naše stranice i ovim dokumentom o zaštiti privatnosti.

Kako bi ste koristili našu stranicu od Vas ne zahtevamo Vaše lične podatke. Koristite li interaktivne forme za prikupljanje podataka, ili adrese elektronske pošte koje se nalaze na ovoj stranici, od Vas zahtevamo određene lične podatke i informacije koje naknadno možemo koristiti skladno odredbama ovog dokumenta.
Kako bi ste se registrirali na našoj stranici i bili dio naše mailing liste od Vas zahtevamo Vaše ime i e-mail adresu.

U slučaju da nam preko adresa elektronske pošte koje se nalaze na ovim stranicama, ili putem interaktivnih formi za prikupljanje podataka koji se nalaze na ovim stranicama šaljete dodatne informacije, kao što su Vaša adresa, telefonski broj i slične identifikacijske informacije, sve Vaše podatke čuvat ćemo u skladu s ovim dokumentom o zaštiti privatnosti.

Vaše podatke nećemo javno deliti niti ustupati trećim osobama, nećemo ih učiniti dostupnima javnosti i služit će za zaštitu i u svrhu našeg poslovanja.

Vaše lične podatke dobivene putem adresa elektronske pošte koji se nalaze na ovoj stranici, ili putem interaktivnih formi za prikupljanje podataka koji se nalaze na ovim stranicama, možemo koristiti da bismo Vas povremeno obavestili o novostima i promenama koje se tiču naših usluga i poslovanja. Ukoliko ne želite primati nikakve obavesti o promenama, pogodnostima ili našim specijalnim ponudama, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Zadržavamo pravo da dobivene informacije te Vaše kontakt podatke ustupimo lokalnim i međunarodnim zakonodavnim službama ukoliko to bude potrebno.

Svaki puta kada posetite našu stranicu mi prikupljamo tehničke podatke koji se odnose na računar s kojeg pristupate našoj stranici. Te tehničke informacije uključuju informacije kao što su IP adresa Vašeg računara, koji operativni sistem koristite, koji internet pretraživač koristi Vaš računar, ko je Vaš internet provider, URL lokaciju s koje dolazite i URL lokaciju na koju ste otišli s naše stranice, demografske informacije, te vreme koje ste proveli na našoj stranici.

Ove informacije koristimo kako bismo bolje razumeli kako se naša internet stranica koristi.

Zadržavamo pravo da neke od ovih informacija podelimo s našim poslovnim partnerima ili objavimo u javnosti. Npr. možemo prikazati broj dnevnih poseta na našoj stranici našim partnerima kako bismo im pružili mogućnost oglašavanja na našoj stranici.

Informacije koje bismo mogli prikazati u javnosti ili našim poslovnim partnerima neće sadržavati Vaše lične podatke niti podatke na temelju kojih bi Vas netko mogao kontaktirati ili identificirati.

Druge internet stranice koje sadrže linkove, oglasne bannere ili tekstove koji vode na našu stranicu, a nisu kontrolisane od strane Pure & Beauty Center, ne podležu pravima navedenima u ovom dokumentu o zaštiti privatnosti.

Pure & Beauty Center ne može se držati odgovornim za način korištenja ličnih podataka koji su prikupljeni na tim drugim stranicama.

Naše internet stranice održavaju se redovno i nastoje se zaštititi od svakog neovlaštenog korištenja. Iako koristimo sigurnosne mere kako bi Vaši lični podatci bili u potpunosti zaštićeni, imajte na umu da uvek postoji određeni rizik te da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne prepreke i presresti svaku aktivnost na našim internet stranicama kako bi oštetiti i Vas i nas.

Pure & Beauty Center ne može se držati odgovornom za kriminalna dela trećih osoba ili aplikacija proizvedenih od strane trećih osoba osim ako se ne ustanovi da s njima postoji direktna veza.

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme modificiramo, proširujemo ili skraćujemo ovaj dokument o zaštiti privatnosti. Promene u ovom dokumentu o zaštiti privatnosti uvek će biti javno objavljene na našim internet stranicama.

Pri svakom posetu našoj stranici smatramo da se u potpunosti slažete s ovde navedenim uslovima.

Ukoliko se ne slažete s navedenim uslovima molimo Vas da prestanete koristiti našu internet stranicu.